Tel Aviv-Yafo City Hall – Beit Hair

"Calling the Goddess"

Tel Aviv-Yafo City Hall, the museum of the urban history of Tel Aviv-Yafo (also known as "Beit A. Skora").
Curated by: Coral Dvir and Michal Sever

כבסה מציגה את “גחלים לוחשות”, עבודה ברוחב שישה מטרים ובגובה שני מטרים עשויה מאבקת זהב על פשתן. זה ציור מונומנטלי מהמם חושים: הדפוס הגיאומטרי משתלב היטב בבית העיר ובמסורת שלצורך העניין נכנה גברית, של עבודות קיר בעלות הוד אוטופיסטי שקישטו מבפנים או מבחוץ מבני ציבור בערים ובקיבוצים. החומריות והצבעים מתמירים את הסבר החמור (והמלהיב כשלעצמו) של המסורת המודרניסטית הזו לדרגה מיסטית. כמו קרוון, כבסה מפיחה שאר רוח קסום בחולין התל-אביבי האהוב ומבצעת מהפכה ללא שפיכות דמים; במסגרתה ממשיך החלל הכה-סמלי של העיר הלבנה להיות נוכח, ובה־בעת הציור משמש כשער שנפער בלחש-כשף ודרכו אנו כאילו פוסעים אל מקדש הסוגד לשמונה אלות המופיעות בכתב העת/פנזין “קמה”, שגיליונו הראשון והיפהפה הושק עם פתיחת התערוכה הזאת.
הציור של כבסה (ו”צמרמורת”, המיצב שמתחתיו) ממוקמים כך שהם משמשים כלב התערוכה, ארון הקודש שלה, החוכמה העתיקה שלוחשת לה, האינטליגנציה המלאכותית הנדיבה שמתחזקת אותה. בתווך בין כבסה לקרוון מתאפשר הטווח של שאר המציגות.