Groundwater

"Groundwater"
Contemporary Art Gallery of the city of Ramat HaSharon, Israel, 2020

אוצרת: רוית הררי

2020 ,1-6 .מס עיגולים
שמן על פשתן

מרים כבסה מזוהה מזה שנים עם ציורי גוף חושניים וחומריים. היא מתפלשת בצבע, מותירה בו סימני משיכת אצבעות, ידיים או חפצים שונים וכמעט שאינה משתמשת במברשות. סדרת עבודות חדשה זו נוצרה תוך הליכה מתמשכת במעגלים סביב הבד, כשגופה מחובר אל טבור הציור כאל ציר מרכזי שסביבו מתחוללת התנועה. בעוד שציוריה הקודמים מתאפיינים
במערבולות צבע גועשות, פרי תנועת גוף דינאמית, הציורים המעגליים מייצרים בראש ובראשונה מקום של שקט ומצב תודעתי של התרוקנות ושל רוגע.

פעולת הסיבוב סביב הציור מעלה על הדעת את ריקודם המסתחרר של הסופים, המבקשים להגיע דרך המחול המעגלי לתחושת התעלות אקסטטית ולקשר עם האל. בדומה, ההליכה במעגלים סביב הציור יוצרת תחושת סחרחורת ואיבוד אוריינטציה, ורק הציור משמש לה כנקודת היאחזות ועוגן להתמצאות. נדמה כי השילוב בין הדימוי המעגלי הסימבולי לבין פעולתה הפיזית המדידטטיבית של כבסה יוצר על הבד מקום מטאפיזי ורוחני, שבו אדוות תכולות של צבע נעות פנימה והחוצה בתנועה אינסופית.